Tuotantotestausinsinööri


Tuotantotestausmenetelmiin keskittynyt asiantuntijatiimimme etsii joukkoonsa uutta jäsentä. Etsimme aikaansaavaa ihmistä, jonka työmotivaatio kumpuaa aidosta kiinnostuksesta teknologiaa, tuotteistamista ja tuotannontestausta kohtaan. Sellaista, joka on valmis positiivisella tavalla haastamaan itsensä ja myös muita. Tarvitaan myös sinnikkyyttä, oma-aloitteisuutta ja työn intoa jota pieni kiireen tuntu vain yllyttää. Tämä työpaikka sijaitsee Bittiumin uudella pääkonttorilla Oulussa.

Bittiumin tuotantotestauksessa sama henkilö voi toimia kerrallaan useamman projektin asiantuntijana. Yhteistyötä tehdään niin omien sisäisten sidosryhmien kanssa sekä asiakasrajapinnassa. Projektit ovat nopeatempoisia ja teknisesti vaativia, osa liittyy Bittiumin omiin tuotekehityshankkeisiin ja osa tehdään suoraan asiakkaille. Tuotantotestausasiantuntija pääset sukkuloimaan mm. vaativien IoT, Defense ja Public Safety & Security -tuotteiden ja ratkaisujen parissa. Koska aito innostus takaa parhaan lopputuloksen pyrimme kuuntelemaan henkilöiden omia toiveita ja kiinnostuksia projektien suhteen.

Hakijana olet meille kiinnostava, jos sinulta löytyy tämän suuntaista osaamista ja kokemusta:

  • Kokemusta automatisoidun testauksen metodeista ja tuotantotestausjärjestelmistä (Tester HW ja SW)
  • Osaat luoda ja kehittää testispeksejä suvereenisti
  • Kokemusta seuraavista työkaluista: LabView, TestStand, LabWindows/CVI
  • Kokemusta tuotantotestauksen tilastotyökalusta (Six Sigma jne.)
  • Vähintään perustiedot radioteknologioista
  • Tulet toimeen ihmisten kanssa suomeksi ja englanniksi ja dokumentaatio onnistuu sujuvasti englanniksi
  • Etua on myös, jos tunnet näitä: Boundary Scan, C/C++/C#, Python ja konenäköapplikaatiot

Contact person: recruitment@bittium.com
Category: Integration & Verification / Testing
Type: Full-time
Location: Oulu
Last apply date: 22.10.2018